Изпити за деца до 12г.

Дайте един по-добър старт в живота на вашите деца с международно признатите сертификати на Cambridge ESOL.

Young Learners Exam - YLE

Cambridge English: Young Learners (YLE)

YLE са изпити по английски език към Университета на Кеймбридж, предназначени за деца от 7 – 12-годишна възраст. Благодарение на YLE всеки родител може да провери знанията на детето си на международно ниво и допълнително да го мотивира да се развива в сферата на английския език. Изпитите се делят на три нива според тяхната трудност:

  • Starters
  • Movers
  • Flyers.

Ето повече информация за тях:

Starters

YLE-Starters

Starters отговаря на ниво PreA1 по Общоевропейската езикова рамка. За да се яви на изпита, е необходимо ученикът да разбира прости изречения, да разкаже накратко за себе си и своето семейство и да знае основни английски думи, като наименования на животни, дрехи, играчки, цветове и части на тялото.

Изпитът се състои от три части:

Listening (слушане с разбиране) – 20 минути
Reading and Writing (четене с разбиране и писане) – 20 минути
Speaking (говорене) – 3 – 5 минути (Всеки кандидат полага своя устен изпит самостоятелно пред оторизиран устен изпитващ.)

Movers

YLE-Movers

Movers отговаря на ниво А1 по Общоевропейската езикова рамка. За да се яви на изпита, е необходимо ученикът да разбира кратки разкази, да задава и отговаря на по-елементарни въпроси, да може да разкаже за себе си, като например какво прави през свободното си време.

Изпитът се състои от три части:
Listening (слушане с разбиране) – 25 минути
Reading and Writing (четене с разбиране и писане) – 30 минути
Speaking (говорене) – 5 – 7 минути (Всеки кандидат полага своя устен изпит самостоятелно пред оторизиран устен изпитващ.)

Flyers

YLE-Flyers

Flyers отговаря на ниво А2 по Общоевропейската езикова рамка. По отношение на трудността се равнява на изпита по общ английски език – KET, но темите и текстовете са подходящи за по-малки деца. За да се яви на изпита, е необходимо ученикът да разговаря на ежедневни теми, да има уменията да напише картичка или кратък имейл, да разкаже за ваканцията си и да отговаря на въпроси за своето семейство, дом, училище и свободно време.

Изпитът се състои от три части:
Listening (слушане с разбиране) – 25 минути
Reading and Writing (четене с разбиране и писане) – 40 минути
Speaking (говорене) – 7 – 9 минути (Всеки кандидат полага своя устен изпит самостоятелно пред оторизиран устен изпитващ.)

Във всеки от изпитите YLE в компонента Reading and Writing (четене с разбиране и писане) се изисква правилно изписване на думите.

Всеки кандидат, който е работил и по трите компонента, получава сертификат от Университета на Кеймбридж. Езиковите умения на кандидата се оценяват с брой щитове – 5 общо за всяка част от изпита, благодарение на които всеки родител може да прецени колко успешно детето му се е справило на изпита. Всички изпитни материали се проверяват и оценяват в Университета на Кеймбридж. Резултатите се получават около две седмици след положения изпит.

Училища Максимум включват към подготовката по английски език на Вашето дете пробен изпит за нивата на YLE, който има за цел ученикът подробно да се запознае с формата на съответния изпит и с по-голяма увереност да се яви на реалния такъв. Преподавателите в Училища Максимум ще Ви дадат подробна информация за изпитите YLE и ще Ви посъветват към кое от трите изпитни нива да насочите детето си. Курсовете по английски език в нашето училище покриват всички граматични и лексикални маркери на съответните изпити.

Списък с дати и цени за явяване на Cambridge YLE в Изпитен център Максимум

Контакти

Пловдив - ул. Цар Асен 10

    • dummy+359 88 214 5345

София - ул. "Солунска" 8

Бюлетин

Бъдете винаги информирани относно важни събития и оферти!

Search