Изпити за учители

Teaching Knowledge Test (TKT) - Тест за преподавателски умения

Teaching Knowledge Test (TKT)

Изпитът проверява познанията на преподавателите в преподаването на английски език. Подходящ е за учители в начален и среден курс на обучение, които желаят да задълбочат познанията си по английски език и да разширят уменията си на преподаване. TKT е важна стъпка в професионалното развитие на преподавателите по английски език. За да се явите на изпита, е необходимо да сте на ниво B1 от Общоевропейската езикова рамка, но не е необходимо да сте полагали езиков международен изпит.

Тестът се състои от 3 модула, които могат да бъдат положени заедно или самостоятелно. Те проверяват Вашите познания относно планирането на урока, използването на различни ресурси в чуждоезиковото обучение и на терминология, свързана с преподаването на английския език.

Явилите се на изпита получават сертификат за всеки положен модул две седмици след явяването си. Представянето на кандидата е изразено с 4 оценки – Bands 1, 2, 3, 4.

Списък с дати и цени за явяване на TKT в Изпитен център Максимум

Контакти

Пловдив - ул. Цар Асен 10

    • dummy+359 88 214 5345

София - ул. "Солунска" 8

Бюлетин

Бъдете винаги информирани относно важни събития и оферти!

Search